Mensenwijdingsdienst

Print this entry

Zondag          10.30 uur
Donderdag      9.30 uur

FEESTTIJDEN
– Lijdenstijd:      zondag 7 maart t/m zaterdag 3 april
– Stille week:     zondag 28 maart t/m zaterdag 3 april
– Paastijd:         zondag 4 april t/m woensdag 12 mei
– Hemelvaartstijd:  donderdag 13 mei t/m zaterdag 22 mei
– Pinksteren:   zondag 23 mei t/m dinsdag 25 mei
– Triniteit:       woensdag 26 mei t/m woensdag 23 juni

Zie voor de gevolgen van het Coronavirus voor de diensten de interne communicatie middels de verstrekte brieven en Nieuwsbrieven.

In verband met de gevolgen van het Coronavirus en de aanvullende maatregelen van de overheid, is besloten voor om de mensenwijdingsdiensten maximaal 25 gemeenteleden/belangstellenden toe te laten.

Deelname is uitsluitend mogelijk na aanmelding vooraf bij het bestuur, per email:
pauluskerk.driebergen@christengemeenschap.nl en na de daaropvolgende bevestiging per email.

Uw aanmelding dient u te doen vóór 12.00 uur van de vrijdag voorafgaand aan de betreffende dienst/communie/ het betreffende gesprek.
Dus ook voor bijvoorbeeld een aanvraag voor communie op donderdag, dient u vóór vrijdag van de week ervoor vóór 12.00 uur te melden.
Bij uw verzoek per mail graag duidelijk aangeven over welke dag uw verzoek gaat. S.v.p. voor elke dag, waarvoor u een verzoek indient, een aparte mail zenden.

Aanmelden is niet nodig voor:
– Deelname aan diensten, die niet op zondag zijn
– Deelname aan vieringen

Voor alle andere activiteiten in de kerk is aanmelden nodig en per activiteit wordt aangegeven waar u zich dan kunt aanmelden.

De geplande diensten staan in het onderstaande schema.

(Laatst bijgewerkt op 11 maart 2021)
(MWD = mensenwijdingsdienst)

——- Maart
zondag 14 maart om 10.30 uur – MWD: aanmelden, Communie: aanmelden,
aansluitend Nagesprek: aanmelden

zondag 21 maart om 10.30 uur – MWD: aanmelden, Communie: aanmelden,
aansluitend Nagesprek: aanmelden

donderdag 25 maart om 9.30 uur – MWD: geen aanmelding, Communie: aanmelden
Palmzondag 28 maart om 10.30 uur – MWD: aanmelden, Communie: aanmelden,
aansluitend Nagesprek: aanmelden

dinsdag 30 maart om 9.30 uur – MWD: geen aanmelding, Communie aanmelden
woensdag 31 maart: om 9.30 uur – Gemeenteviering: geen aanmelding (geen MWD)
——- April

Witte donderdag 1 april: om 9.30 uur – MWD: geen aanmelding, Communie aanmelden

Goede vrijdag 2 april: om 9.30 uur – MWD: geen aanmelding, Communie aanmelden
Goede vrijdag 2 april: om 15.00 uur – Cultische viering rond lijdensevangelie – geen aanmelding
Stille zaterdag 3 april: om 9.30 uur – MWD: geen aanmelding, Communie aanmelden
Paaszondag 4 april: om 10.30 uur – MWD: aanmelden, Communie aanmelden
Paasmaandag 5 april: GEEN MWD of Gemeenteviering
donderdag 8 april: om 9.30 uur – MWD: geen aanmelding, Communie aanmelden
zondag 11 april: om 10.30 uur – MWD: aanmelden, Communie aanmelden
donderdag 15 april: om 9.30 uur – MWD: geen aanmelding, Communie aanmelden
zondag 18 april: om 10.30 uur – MWD: aanmelden, Communie aanmelden

Nadere diensten volgen nog.