Mensenwijdingsdienst

Print this entry

Zondag          10.30 uur
Donderdag      9.30 uur

FEESTTIJDEN
– Trinitarische tijd: tot en met zaterdag 28 september
– Michaëltijd: zondag 29 september tot en met zaterdag 26 oktober
– Trinitarische tijd: zondag 27 oktober tot en met zaterdag 30 november

NB:
– Zondag 29 september begint de mensenwijdingsdienst om 10.45 uur in verband met
‘het oogsten van het graan’ voor de kinderen.
– Zaterdag 12 oktober is er een mensenwijdingsdienst om 9.30 uur ter gelegenheid van de
Landelijke ontmoetingsdag van de Christengemeenschap.
– De wintertijd begint op zondag 27 oktober; de klok gaat dan één uur terug.