Algemeen

 De Christengemeenschap Driebergen
Pauluskerk

 Adres                                                          Geestelijken:                                                           

Rijsenburgselaan 2a                                    Mevr. Mariska Hunfeld-Jue
3972 EJ Driebergen                                     Dhr. F. Storm (met emeritaat)

Koster:
Iskander Koelman en Channa Rijke
Tel: 0343 785 437
(ma – do tussen 20 en 21 uur)

De Renovatie van de Kerkzaal is nagenoeg gereed.
De Mensenwijdingsdiensten op de zondagen zullen wekelijks in de Pauluskerk hervat worden op
25 november om 10.30 uur.
De Mensenwijdingsdiensten op de donderdagen zullen wekelijks in de Pauluskerk hervat worden op
6 december om 9.30 uur.
De Kinderdiensten op de zondagen zullen in de Pauluskerk hervat worden op
25 november om 10.00 uur.
Het verhaal wordt verteld om 9.25 uur en het lied wordt geoefend om 9.50 uur.

Historie

De Christengemeenschap in Driebergen is ontstaan in de jaren 70, op initiatief van in Driebergen wonende leden en belangstellenden van de gemeente te Zeist. De gemeente kreeg zelfstandige status in 1986. De eigen verantwoordelijkheid van de leden voor het organisatorische en het financiële aspect, alsook voor de vormgeving aan en de inhoud van het gemeenteleven speelt een grote rol. Met name de Programmacommissie vervult hier een belangrijke taak. Voor het inhoudelijke bestaat nauwe samenwerking met de gemeentegeestelijken. Voor het cultische aspect, de sacramenten en de pastorale zorg zijn de geestelijken verantwoordelijk. De Pauluskerk werd aangekocht in1990 en staat naast de katholieke kerk “Sint Petrus Banden”. In 2000-2001 heeft er een ingrijpende verbouwing plaatsgevonden en de kerk is nu zo goed als af. In 2006 zijn er nieuwe gekleurde glasvensters aangebracht.