Algemeen

De Christengemeenschap Driebergen
Pauluskerk

Adres: 

Geestelijke:

Rijsenburgselaan 2a
3972 EJ Driebergen

Mevr. Mariska Hunfeld-Jue
Mevr. Loes van den Heuvel

Bereikbaar via e-mail:
driebergen@christengemeenschap.nl

Historie

De Christengemeenschap in Driebergen is ontstaan in de jaren 70, op initiatief van in Driebergen wonende leden en belangstellenden van de gemeente te Zeist. De gemeente kreeg zelfstandige status in 1986. De eigen verantwoordelijkheid van de leden voor het organisatorische en het financiële aspect, alsook voor de vormgeving aan en de inhoud van het gemeenteleven speelt een grote rol. Met name de Programmacommissie vervult hier een belangrijke taak. Voor het inhoudelijke bestaat nauwe samenwerking met de gemeentegeestelijken. Voor het cultische aspect, de sacramenten en de pastorale zorg zijn de geestelijken verantwoordelijk. De Pauluskerk werd aangekocht in 1990 en staat naast de katholieke kerk “Sint Petrus Banden”.