Algemeen

Print this entry

 De Christengemeenschap Driebergen
Pauluskerk

 Adres                                                          Geestelijken:

Rijsenburgselaan 2a                                    Mevr. Mariska Hunfeld-Jue
3972 EJ Driebergen                                     Dhr. F. Storm (met emeritaat)

In verband met de tijdelijke afwezigheid van geestelijke mevr. Mariska Hunfeld-Jue worden haar taken, met betrekking tot de zielszorg, gecoördineerd door bestuurslid dhr. Cees Klok, telefoon: 06 2900 4742

Koster:
Iskander Koelman en Channa Rijke
Tel: 0343 785 437
(ma – do tussen 20 en 21 uur)

Historie

De Christengemeenschap in Driebergen is ontstaan in de jaren 70, op initiatief van in Driebergen wonende leden en belangstellenden van de gemeente te Zeist. De gemeente kreeg zelfstandige status in 1986. De eigen verantwoordelijkheid van de leden voor het organisatorische en het financiële aspect, alsook voor de vormgeving aan en de inhoud van het gemeenteleven speelt een grote rol. Met name de Programmacommissie vervult hier een belangrijke taak. Voor het inhoudelijke bestaat nauwe samenwerking met de gemeentegeestelijken. Voor het cultische aspect, de sacramenten en de pastorale zorg zijn de geestelijken verantwoordelijk. De Pauluskerk werd aangekocht in 1990 en staat naast de katholieke kerk “Sint Petrus Banden”.