Kinderdiensten

De zondagsdienst voor de kinderen wordt in principe tweewekelijks op zondag om 9.50 uur gehouden.
Om 9.25 uur wordt een verhaal verteld, aankomst van de kinderen 9.20 uur.
Laatst bijgewerkt: 17 maart 2024

Ouders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de zondagsdienst voor de kinderen willen komen, wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met Maaitie Vis, mr.vis1945@gmail.com of 06 4548 4111


Let op:

Op Paas-, Pinkster- en Johanneszondag zal de zondagsdienst voor de kinderen om 11.45 uur beginnen. Om 11.35 uur worden de kinderen verwacht om het lied te oefenen)

FEESTTIJDEN en DATA:
– Paastijd 31 maart, 14 en 28 april
– Hemelvaart 12 mei
– Pinksteren 19 mei

Let op:
Het tweewekelijks ritme verspringt vanaf pinksterzondag
– Trinitarische tijd 2 en 16 juni
– Johannestijd 30 juni, laatste zondagsdienst voor de kinderen voor de zomervakantie

DATA, EVANGELIEGEDEELTEN en LIEDEREN in de zondagsdienst voor de kinderen:

31 maart         Markus 16, 1-7         – De opstanding Christus is verrezen   (Aanvang: 11.45 uur)
14 april           Johannes 10, 11-18  – De goede herder Christus is verrezen
28 april           Johannes 21, 1-14    – De wonderbare visvangst Christus is verrezen
12 mei            Handelingen 1,1/4-11   Hemelvaart – Er daalt een koele morgendauw
19 mei            Handelingen 2,1-11       Pinksteren – Er daalt een koele morgendauw   (Aanvang: 11.45 uur)
2 juni              Handelingen 9, 1-25     Saulus voor Damascus – Er daalt een koele morgendauw
16 juni            Johannes 3, 1-21           Gesprek met Nicodemus – Engel voor hem uitgegaan
30 juni            Markus 1, 1-11              Johannes de Doper – Engel voor hem uitgegaan