Kinderdiensten

De zondagsdienst voor de kinderen wordt in principe tweewekelijks op zondag om 9.50 uur gehouden.

Om 9.25 uur wordt een verhaal verteld, aankomst van de kinderen 9.20 uur.

DATA, EVANGELIEGEDEELTEN en LIEDEREN in de zondagsdienst voor de kinderen:
4 september – Lukas 10: 1-9 – De uitzending – Nu draagt het zaad
18 september – Mattheus 6: 25-34 – De Bergrede – Nu draagt het zaad
2 oktober – Mattheus 22: 1-14 – De Koninklijke bruiloft – Onoverwinn’lijk sterke held

 

NIEUWE KINDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN
Zondag 2 oktober zijn de kinderen die na de zomervakantie naar de eerste klas/groep drie zijn gegaan welkom om voor de eerste keer naar de zondagsdienst te komen.
Zij worden hierop voorbereid op zaterdag 1 oktober om 16.00 uur (duurt ongeveer een half uur).
Graag vooraf aanmelden, tot uiterlijk donderdag 29 september bij Maaitie Vis,
mr.vis1945@gmail.com of Tfn: 06 4548 4111