Kinderdiensten

De zondagsdienst voor de kinderen wordt in principe tweewekelijks op zondag om 9.50 uur gehouden.
Om 9.25 uur wordt een verhaal verteld, aankomst van de kinderen 9.20 uur.
Laatst bijgewerkt: 27 mei 2024

Ouders die voor het eerst met hun kind(eren) naar de zondagsdienst voor de kinderen willen komen, wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met Maaitie Vis, mr.vis1945@gmail.com of 06 45 484 111.


Let op:

Op Johanneszondag zal de zondagsdienst voor de kinderen om 11.45 uur beginnen. Om 11.35 uur worden de kinderen verwacht om het lied te oefenen)

ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDERREN
Data:
– Trinitarische tijd:   2 en 16 juni
– Johannestijd:   30 juni, laatste zondagsdienst voor de kinderen voor de zomervakantie
– Trinitarische tijd:   8 en 22 september
– Michaëltijd:   29 september (extra dienst), 6 en 20 oktober

DATA, EVANGELIEGEDEELTEN en LIEDEREN in de zondagsdienst voor de kinderen:
2 juni              Handelingen 9, 1-25     Saulus voor Damascus – Er daalt een koele morgendauw
16 juni            Johannes 3, 1-21           Gesprek met Nicodemus – Engel voor hem uitgegaan
30 juni            Markus 1, 1-11              Johannes de Doper – Engel voor hem uitgegaan
8 sept.            Lucas 17, 11-19             Genezing van de tien melaatsen – Hemelhoog gestegen
22 sept.          Lucas 7, 11-17               Opwekking van de jongeling – Hemelhoog gestegen
29 sept.          Mattheüs 22, 1-14         De koninklijke bruiloft – Onoverwin’lijk sterke held