Kinderdiensten

De zondagsdienst voor de kinderen wordt in principe tweewekelijks op zondag om 9.50 uur gehouden.

Om 9.25 uur wordt een verhaal verteld, aankomst van de kinderen 9.20 uur.
Laatst bijgewerkt: 16 nov 2022

DATA, EVANGELIEGEDEELTEN en LIEDEREN in de zondagsdienst voor de kinderen:
13 november – Openbaring 14: 1-5 – In ’t hemelrijk een huis staat – Het lam op de berg Sion
27 november – Lukas 1: 26-38 – Aankondiging aan Maria – Maria door een doornwoud ging
11 december – Lukas 1, 39-45 – Maria en Elisabeth – Maria door een doornwoud ging
25 december – om: 9.45! KinderkerstdienstNu zijt wellekome
8 januari – Mattheüs 2, 1-12 – De priesterwijzen – Hoe helder staat de morgenster
22 januari – Johannes 2, 1-11 – De bruiloft in Kana – Hoe helder staat de morgenster
5 februari – Mattheüs 20, 1-16 – De arbeiders in de wijngaard – Wees gij een leid-ster boven mij
19 februari – Lukas 18, 18-34 – De rijke tempel overste- Wees gij een leid-ster boven mij
5 maart – Mattheüs 17, 1-13 – De openbaring op de berg – Wees gij een leid-ster boven mij

 

DE KERSTDIENST VOOR DE KINDEREN
Op eerste kerstdag, zondag 25 december, wordt om 9.45 uur de kerstdienst voor de kinderen gehouden.
Deze dienst heeft een eigen vorm en inhoud en wordt slechts één keer per jaar gehouden.
Er zal die dag voorafgaand geen verhaal verteld worden.
Jullie worden verzocht 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn om het lied te oefenen.