Gemeenteberichten

Print this entry

De Gemeenteberichten worden per post toegezonden.

De Gemeenteagenda voor de komende periode:

(Laatst bijgewerkt op 11 maart 2021)
————————————————————————–
Activiteitenoverzicht in Pauluskerk maart t/m 5 april 2021

Gesprekscafé
Op donderdag 25 maart. Thema: Leven en sterven.
Gesprek van 15.00u. – 16.15u. Inloop vanaf 14.45u.
Aanmelden bij Johan Vaatstra: 06 4644 1311 of bij Flora IngenHousz: floraimsw@gmail.com

Activiteiten Palmpasen t/m Pasen, inclusief overzicht diensten en gemeentevieringen.
In deze tijd zijn er verschillende activiteiten zowel in de ochtend – na een dienst of
gemeenteviering – als in de avond, waarmee een boog gespannen wordt van Palmzondag tot en
met Paasmaandag.
In de ochtenden wordt er aan het thema van die specifieke dag gewerkt, in de avonden zal de
perikoop van de betreffende dag gelezen worden.

Palmzondag 28 maart: Mensenwijdingsdienst 10.30 uur, waarna gesprek met convent.
Beiden aanmelden op:
pauluskerk.driebergen@christengemeenschap.nl
In de avond ( 19.45u. – 20.30u.) Perikooplezing.
Opgeven bij:
stilleavond@gmail.com

Maandag 29 maart: Gemeenteviering 09.30u. Geen aanmelding nodig.
Aansluitend kunstzinnig werken met Vincent de Vries.
Opgeven bij:
vism@telfort.nl
In de avond (19.45u. – 20.30u.) Perikooplezing.
Opgeven bij:
stilleavond@gmail.com

Dinsdag 30 maart: Mensenwijdingsdienst 09.30u. Geen aanmelding nodig.
Aansluitend opmaat en kringgesprek met Maaitie Vis.
Opgeven bij:
vism@telfort.nl
In de avond (19.45u. – 2030u.) Perikooplezing.
Opgeven bij:
stilleavond@gmail.com

Woensdag 31 maart: Gemeenteviering 09.30u. Geen aanmelding nodig.
Aansluitend opmaat en kringgesprek met Marianne Gradenwitz.
Opgeven bij:
vism@telfort.nl
In de avond (19.45u. – 20.30u.) Perikooplezing.
Opgeven bij:
stilleavond@gmail.com

Witte donderdag 1 april: Mensenwijdingsdienst 09.30u. Geen aanmelding nodig.
Aansluitend zal het Pilatusspel “Het Proces” gelezen worden.
Opgeven bij:
vism@telfort.nl
In de avond (19.45u. – 20.30u.) Perikooplezing.
Opgeven bij:
stilleavond@gmail.com

Goede vrijdag 2 april: Mensenwijdingsdienst 09.30u. Geen aanmelding nodig.
Aansluitend kunstzinnig werken met Vincent de Vries.
Opgeven bij:
vism@telfort.nl
In de middag: cultische viering rond het lijdensevangelie, om 15.00u. Geen aanmelding nodig.

Stille zaterdag 3 april: Mensenwijdingsdienst 09.30u.
Geen aanmelding nodig.

Paaszondag 4 april: Mensenwijdingsdienst 10.30u.
Aanmelden op:
pauluskerk.driebergen@christengemeenschap.nl

Paasmaandag 5 april: Geen dienst of viering.
Kunstzinnig werken met Vincent de Vries om 10.30u.
Opgeven bij:
vism@telfort.nl

Voor de activiteiten in de ochtend, die plaatsvinden direct na een dienst of viering in deze week,
kunt u zich aanmelden op vism@telfort.nl tot vóór vrijdag 26 maart 20u.

Toelichting Perikooplezingen
De Perikooplezingen zijn in de avonden vanaf Palmzondag t/m Witte donderdag.
De Perikoop van de betreffende dag zal gelezen worden, waarna er ruimte is voor bezinning en
uitwisseling hierover. Iskander Koelman en Loes van den Heuvel zullen dit begeleiden.
Aanmelden tot 24 u. van te voren bij: stilleavond@gmail.com

Toelichting Pilatusspel “ HET PROCES” (Witte donderdag 1 april om 9.30 uur)
In dit spel wordt de worsteling van Pilatus zichtbaar, met als medespelers Pilatus’ vrouw Claudia
Procla en Rufus, een Romeins hoofdman. Twee jaar geleden heeft een groep uit Rotterdam dit
stuk aangrijpend op het toneel van onze kerk gebracht. Nu die groep niet kan komen, zullen drie
van ons dit stuk in uw aanwezigheid lezen.