Kinderdiensten

Print this entry

De zondagsdienst voor de kinderen wordt in principe tweewekelijks op zondag om 9.50 uur gehouden.

Om 9.25 uur wordt een verhaal verteld, aankomst van de kinderen 9.20 uur.

(Laatst bijgewerkt op 11 maart 2021)

DATA, EVANGELIEGEDEELTEN en LIEDEREN in de zondagsdienst voor de kinderen:
zondag   7 maart:        Lukas 18: 31-34      – Zaai uw zaad (Aankondiging van het Lijden)
zondag   21 maart:     Johannes 8: 1-20     – Zaai uw zaad (De overspelige vrouw)
zondag   4 april:         Markus 16: 1-8         – Ik zeg het allen dat hij leeft (De opstanding)
zondag   18 april:       Lukas 24: 13-31         – Open breekt de aarde (De Eemmaüsganners)
zondag   2 mei:          Johannes 10: 11-18     – Open breekt de aarde (De goede herder)
zondag   16 mei:         Handelingen 2: 1-8     – Hemelse vlammen dalen neder (Pinksteren)
zondag   30 mei:         Mattheus 28: 16-20     – Hij is de ster (Uitzending)
zondag   13 juni:         Lukas 10: 30-37            – Hij is de ster (De barmhartige Samaritaan)