Kinderdiensten

Print this entry

 

De zondagsdienst voor de kinderen wordt tweewekelijks op zondag om 10.00 uur gehouden.

Voorafgaand aan de kinderdienst wordt om 9.25 uur een verhaal verteld, waarbij ook de ouders zijn uitgenodigd.          Om 9.50 uur wordt het lied geoefend.

 

DATA
– 22 en 29 september Let op: 29 september, Michaëldag, is er een extra dienst, buiten het ritme om
– 6 en 20 oktober
– 3 en 17 november

EVANGELIEGEDEELTEN en LIEDEREN in de zondagsdienst voor de kinderen
– 22 september Lukas 7, 11-17 Nu draagt het zaad
– 29 september Mattheüs 22, 1-10/14 Onoverwinnelijk sterke held
–   6 oktober Efeziërs 6, 10-19 Onoverwinnelijk sterke held
– 20 oktober Openbaring 19, 11-16 Onoverwinnelijk sterke held
–   3 november Openbaring 3, 1-6 Wees gij een leidster boven mij
– 17 november Openbaring 14, 1-5 Wees gij een leidster boven mij

NIEUWE KINDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN
Zondag 6 oktober zijn de kinderen, die na de zomervakantie naar de eerste klas/groep drie zijn gegaan, welkom om voor het eerst naar de zondagdienst te komen.
Zij worden hierop voorbereid op zaterdag 5 oktober om 16.00 uur.
Ouders en kinderen luisteren samen naar een verhaal. Daarna zullen we de kerk ontdekken en is er iets lekkers te eten en drinken.
Graag vooraf aanmelden, uiterlijk op donderdag 3 oktober bij Mariska Hunfeld-Jue, hunfeldjue@gmail.com of tel: 06 4854 9063

 

Ouders, die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kinderdienst willen komen, wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met: Mariska Hunfeld-Jue