Kinderdiensten

 

De zondagsdienst voor de kinderen wordt tweewekelijks op zondag om 10.00 uur gehouden.

Voorafgaand aan de kinderdienst wordt om 9.25 uur een verhaal verteld, waarbij ook de ouders zijn uitgenodigd.          Om 9.50 uur wordt het lied geoefend.

FEESTTIJDEN, EVANGELIEGEDEELTEN en LIEDEREN in de zondagsdienst voor de kinderen.
De data zijn:
     14 april Lijdenstijd Mattheus 21, 1-11      Zaai nu uw zaad
     21 april Paastijd Markus 16, 1-8      Ik zeg het allen dat Hij leeft
     28 april Paastijd Johannes 20, 11-18      Ik zeg het allen dat Hij leeft
     12 mei Paastijd Johannes 15, 1-12      Ik zeg het allen dat Hij leeft
     26 mei Paastijd Lukas 24, 13-35      Ik zeg het allen dat Hij leeft
     9 juni Pinkstertijd Handelingen 2, 1-11      Zon stijg op
     23 juni Trinitarische tijd Johannes 4, 5-26      Zon stijg op

Ouders, die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kinderdienst willen komen, wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met:
Mariska Hunfeld-Jue, tel. 06 4854 9063