Mensenwijdingsdienst

Zondag          10.30 uur 
– Op de zondagen zullen wekelijks in de Pauluskerk hervat worden op 25 november om 10.30 uur.

Donderdag      9.30 uur
– Op de donderdagen zullen wekelijks in de Pauluskerk hervat worden op 6 december om 9.30 uur. 
Donderdag 10 en 17 januari en donderdag 21 februari vervalt de mensenwijdingsdienst.

FEESTTIJDEN
– Adventstijd:          zondag 2 december tot en met maandag 24 december
– Kersttijd:               dinsdag 25 december tot en met zaterdag 5 januari
– Epifanie:               zondag 6 januari tot en met zaterdag 2 februari
– Trinitarische tijd:  vanaf zondag 3 februari

DIENSTEN IN DE KERSTTIJD
Eerste kerstdag
25 december       in de kerstnacht      00.00 uur
                            bij dageraad             8.00 uur
                            bij volle dag           10.30 uur

Tweede kerstdag
26 december               10.30 uur
27 december                 9.30 uur
28 december                 9.30 uur
29 december                 9.30 uur
30 december               10.30 uur
31 december                 9.30 uur
1 januari                      10.30 uur
2 januari                        9.30 uur
3 januari                        9.30 uur
4 januari                        9.30 uur
5 januari                        9.30 uur

Epifanie
6 januari                      10.30 uur

NB:
– In de eerste kerstdienst, op 25 december om 00.00 uur, wordt geen communie uitgereikt.
– De drie kerstdiensten op 25 december, elk met een eigen evangeliegedeelte en epistel, vormen een
     geheel.
Donderdag 10 en 17 januari en donderdag 21 februari vervalt de mensenwijdingsdienst.