Kinderdiensten

 

De zondagsdienst voor de kinderen wordt tweewekelijks op zondag om 10.00 uur gehouden.

Voorafgaand aan de kinderdienst wordt om 9.25 uur een verhaal verteld, waarbij ook de ouders zijn uitgenodigd.

Om 9.50 uur wordt het lied geoefend.

De data zijn:
– Lijdenstijd            –   18 maart
– Paastijd                –   1, 15 en 29 april
– Hemelvaarttijd      –   13 mei
– Trinitarische tijd    –   27 mei en 10 juni

Op zondag 1 april mogen de kinderen hun potje met gezaaid graan meebrengen naar de kerk.

Ouders, die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kinderdienst komen, wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met:
Mariska Hunfeld-Jue, tel. 06 4854 9063