Kinderdiensten

 

De zondagsdienst voor de kinderen wordt tweewekelijks op zondag om 10.00 uur gehouden.

Voorafgaand aan de kinderdienst wordt om 9.25 uur een verhaal verteld, waarbij ook de ouders zijn uitgenodigd.

Om 9.50 uur wordt het lied geoefend.

De data zijn:

12 en 26 november  – Trinitarische tijd
 3 en 17 december    – Advent
25 december            – Kerst
 7 en 21 januari        – Epifanie
 4 en 8 februari       – Trinitarische tijd

Op eerste kerstdag, maandag 25 december, wordt om 9.45 uur de kerstdienst voor de kinderen gehouden.
Deze dienst heeft een eigen vorm en inhoud en wordt slechts één keer per jaar gehouden voor de kinderen vanaf de eerste klas (groep 3).  Er zal die dag voorafgaand geen verhaal verteld worden.
U wordt verzocht 10 minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Ouders, die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kinderdienst komen, wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met:
Mariska Hunfeld-Jue, tel. 06 4854 9063