Kinderdiensten

 

De zondagsdienst voor de kinderen wordt tweewekelijks op zondag om 10.00 uur gehouden.

Voorafgaand aan de kinderdienst wordt om 9.25 uur een verhaal verteld, waarbij ook de ouders zijn uitgenodigd.

Om 9.50 uur wordt het lied geoefend.

De data zijn:

– Johannestijd:             24 juni
– Trinitarische tijd:        2 en 16 september
– Michaëltijd:                30 september en 14 oktober

Zondag 30 september zijn de kinderen die na de zomervakantie naar de eerste klas/ groep drie zijn gegaan welkom om voor het eerst naar de zondagdienst te komen.
Zij worden hierop voorbereid op zaterdag 29 september om 16.00 uur.

Ouders, die voor het eerst met hun kind(eren) naar de kinderdienst komen, wordt gevraagd vooraf contact op te nemen met:
Mariska Hunfeld-Jue, tel. 06 4854 9063

 

Gevolgen Renovatie Kerkzaal

Zoals velen van u al zullen weten, begint op maandag 3 september de renovatie van het plafond van de cultusruimte van de Pauluskerk die naar verwachting 9 weken zal duren.

De renovatie heeft gevolgen voor ons gemeenteleven. Middels deze brief willen wij u daarover inlichten.

De zondagdienst voor de kinderen

De zondagsdienst voor de kinderen zal in het gebruikelijke tweewekelijkse ritme plaatsvinden in de grote zaal van Woonoord Kraaybeek, om 9.30 uur.
Let op, dit is een half uur eerder dan u gewend bent.

Het verhaal voor de kinderen, voorafgaand aan de zondagsdienst, zal beginnen om 9.00 uur en wordt verteld in de bibliotheek van Woonoord Kraaybeek (via de grote zaal te bereiken).
Data: 16 september, 30 september, 14 oktober (volgende data worden in nieuwe Gemeenteberichten vermeld).

Op zondag 30 september vieren we het oogsten van het graan, zie hierover de Gemeenteberichten. Dit zal aansluitend aan de zondagsdienst voor de kinderen gebeuren, bij mooi weer op het grasveld achter het woonoord.
Adres: Woonoord Kraaybeek: Hoofdstraat 41 te Driebergen (hoofdingang)